TEST

Otwarte Strefy Aktywności

Otwarte Strefy Aktywności- to projekt rządowy, który ruszy już od stycznia 2018 roku. OSA to nowy program, po raz pierwszy dedykowany w całości rozwojowi małej infrastruktury w Polsce. W ciągu dwóch lat Ministerstwo Sportu i Turystki przeznaczy na Program 100 mln zł w ramach tego projektu, może powstać nawet 3 000 ogólnodostępnych obiektów dla rodzin.

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na aktywność fizyczną. Wychodząc naprzeciw tym tendencjom, w ostatnim czasie powstało wiele inicjatyw, promujących uprawianie sportu i dbanie o swoją kondycję.

Jedną z nich są tzw. Otwarte Strefy Aktywności. Są to specjalnie wyznaczone miejsca w plenerze (najczęściej w parkach, w  pobliżu  placów  zabaw,  itp.),  na  terenie  którego  montuje  się  między  innymi  siłownie  zewnętrzne,  strefy  relaksu, sprawnościowe place zabaw czy wiele innych elementów rekreacyjnych.

Ważnym  czynnikiem,  który  powinien  być  zachowany  w  projektowaniu  Otwartych  Stref  Aktywności  jest  dostosowanie urządzeń do potrzeb osób w każdym wieku – zarówno dzieci, jak i dorosłych. Powinny być także wyjątkowo odporne na uszkodzenia, jak również bezpieczne nawet po intensywnym użytkowaniu.
Najczęściej  tego  typu  miejsca  tworzone  są  w  pobliżu  osiedli  mieszkalnych,  dzięki  czemu  często  OSA  stają  się  centrum spotkań całych rodzin.

Jak powstała inicjatywa Otwartych Stref Aktywności?

Jest  to  konsekwencja  badań,  zleconych  przez  MSiT,  w  wyniku  których  zauważono,  że  społeczeństwo  oczekuje zwiększenia  liczby  obiektów  infrastruktury  sportowo-rekreacyjnej.  Ze  względu  na  to  uruchomiono  specjalne  programy dofinansowania na budowę tego rodzaju obiektów w dwóch wariantach:


- podstawowym – obejmuje siłownie plenerowe oraz strefy relaksu; w tym przypadku można uzyskać 50% bądź 70%, w zależności  od  wysokości  wydatków  (nie  więcej  niż  25  tys.  lub  35  tys.  zł);  drugi  wariant  realizowany  jest  w  najmniej zamożnych gminach.


- rozszerzonym  –  obejmuje  siłownie  zewnętrzne,  strefy  relaksu,  sprawnościowe  place  zabaw,  ogrodzenie  całego  terenu oraz zagospodarowanie zieleni.

Nasza  firma  zajmuje  się  wykonawstwem  zamówionych  elementów  wyposażenia  OSA.  Cennik  usług  uzależniony  jest  od zakresu zamówienia oraz rodzajów zamówionych sprzętów.

16 października 2017