0308.2013

Uroczysty Jubileusz z okazji 60-lecia Meblometu odbył się 3 sierpnia w Restauracji "Szczebel" w Mszanie Dolnej. Na obchody licznie przybyli pracownicy i goście, wśród nich przedstawiciele władz lokalnych, Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, klienci i przyjaciele firmy.

Pracowników i gości powitał prezes Spółdzielni pan Mirosław Kogutowicz, który podziękował za przybycie i stwierdził, że świętowanie takiego jubileuszu  było  możliwe  dzięki  bardzo dobrej współpracy  z  klientami, zaangażowaniu pracowników  i  wzorowej  współpracy  z  władzami lokalnymi. W krótkiej prezentacji multimedialnej przedstawiono historię firmy z najważniejszymi wydarzeniami, pokazano jak zakład rozwijał się i jego najważniejsze produkty na przestrzeni lat.

 
Miłym akcentem uroczystości było wręczenie przez prezesa Spółdzielni statuetek "Przyjaciel Meblometu" i "Najlepszy Partner w Biznesie". Z kolei pan prezes został uhonorowany przez przedstawicieli ZLSP specjalną nagrodą, a od przedstawicieli Starostwa Powiatowego i Gminy Mszana Dolna otrzymał okolicznościowe podarunki.
 
Z  okazji  jubileuszu  goście  złożyli  serdeczne  gratulacje i wyrazy  uznania na  ręce Zarządu Spółdzielni, wszyscy podkreślali, że uroczystość świadczy o mocnej pozycji firmy na rynku. Wyrazy uznania i podziękowania skierowano także do pracowników, dzięki którym firma zawdzięcza swój sukces. Pamiątkowe odznaki i upominki zostały wręczone pracownikom z ponad 40-letnim stażem.
 
Wśród atrakcji przygotowanych specjalnie dla uczestników Jubileuszu był konkurs wiedzy o Meblomecie z nagrodami. Uczestnicy Jubileuszu mieli także okazję zamieścić pamiątkowy wpis w kronice, symbolicznie rozpoczynając kolejną dekadę działalności firmy. Uroczystość przebiegła w miłej atmosferze, nie brakowało wspomnień i życzeń kolejnych wspaniałych jubileuszy.

Meblomet Spółdzielnia Pracy, ul. Marka 1, 34-730 Mszana Dolna