Meblomet Spółdzielnia Pracy wdrożył i stosuje System Zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie:
projektowania, produkcji i sprzedaży wyrobów stanowiących wyposażenie placów zabaw, tzw. małej architektury miejskiej, mebli ogrodowych, produktów ortopedycznych, zewnętrznych siłowni oraz konstrukcji stalowych.

Naszą politykę jakości określają poniższe kierunki działań:

  • Poszukujemy dróg najbardziej efektywnego rozwoju naszego przedsiębiorstwa w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy prawa, normy techniczne oraz doświadczenie pracowników i klientów firmy.
  • W naszych działaniach zwracamy uwagę na potrzeby pracowników oraz wymagania klientów ma to kluczowe znaczenie dla funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa.
  • Najwyższe kierownictwo rozumie przywództwo i zaangażowanie jako wzięcie odpowiedzialności za skuteczność systemu zarządzania wyrażone przez ustanowienie polityki jakości i celów jakościowych oraz przez angażowanie, kierowanie
    i wspieranie osób, które mają wpływ na skuteczność zarządzania jakością.
  • Podejście procesowe realizujemy przez identyfikację, dokumentowanie, i nieustanne doskonalenie procesów firmy.
  • Ciągłe doskonalenie rozumiemy jako nieustanne poszukiwanie możliwości poprawy jakości naszych produktów i usług oraz stworzenie możliwości zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji przez pracowników.
  • Podejmujemy działania zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko poprzez racjonalne użytkowanie surowców, materiałów, energii i wody oraz innych zasobów środowiska zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
  • Zapewniamy odpowiednie środowisko pracy dla realizacji zadań firmy. Kierujemy się właściwymi zasadami motywowania pracowników, przestrzeganiem etyki pracy i kreowaniem w środowisku pracy właściwej atmosfery.

Mszana Dolna, 01.12.2019

Meblomet Spółdzielnia Pracy, ul. Marka 1, 34-730 Mszana Dolna