MEBLOMET Spółdzielnia Pracy zajmuje się działalnością produkcyjną, handlową w obszarach: meblarskim – meble ogrodowe, meble szkolne, artykuły wspomagające osoby niepełnosprawne, wyposażenie ogródków piwnych oraz małej architektury miejskiej i urządzeń outdoor fitness.

Naszą politykę jakości określają poniższe kierunki działań:

  •  Poszukujemy dróg najbardziej efektywnego rozwoju naszego przedsiębiorstwa w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy prawa, normy techniczne oraz doświadczenie pracowników i klientów firmy.
  •  W naszych działaniach zwracamy uwagę na potrzeby pracowników oraz wymagania klientów ma to kluczowe znaczenie dla funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa.
  •  Najwyższe kierownictwo rozumie przywództwo i zaangażowanie jako wzięcie odpowiedzialności za skuteczność systemu zarządzania wyrażone przez ustanowienie polityki jakości i celów jakościowych oraz przez angażowanie, kierowanie i wspieranie osób, które mają wpływ na skuteczność zarządzania jakością.
  •  Podejście procesowe realizujemy przez identyfikację, dokumentowanie, i nieustanne doskonalenie procesów firmy.
  •  Ciągłe doskonalenie rozumiemy jako nieustanne poszukiwanie możliwości poprawy jakości naszych produktów i usług oraz stworzenie możliwości zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji przez pracowników w zakresie wykonywanej pracy, ochrony środowiska oraz BHP.
  •  Podejmujemy działania zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko poprzez racjonalne użytkowanie surowców, materiałów, energii i wody oraz innych zasobów środowiska zgodnie z zasadami ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.

Mszana Dolna, 06-03-2019

Meblomet Spółdzielnia Pracy, ul. Marka 1, 34-730 Mszana Dolna