0507.2020

Robot spawalniczy Kawasaki BA006L dołączył do naszego parku maszynowego

Nasza firma zakupiła robot spawalniczy sześcioosiowy Kawasaki BA006L z kontrolerem E01. Źródło spawalnicze to Fronius TPS400i. Stanowisko spawalnicze wyposażone jest w dwa profesjonalne stoły spawalnicze do spawania naprzemiennego. Spawanie zautomatyzowane pozwala na wzrost wydajności i powtarzalności procesu przy jednoczesnym wzroście jakości spoin oraz poprawie walorów estetycznych spawanych elementów.

Meblomet Spółdzielnia Pracy, ul. Marka 1, 34-730 Mszana Dolna